História kúpeľov Lúčky

Pestrá história kúpeľov Lúčky sa začala písať pred vyše 260 rokmi. Počas takmer troch storočí ich pôsobenia sa kúpele zmenili na nepoznanie. Napriek neľahkej ceste sa z nich stalo moderné centrum profesionálnych liečebných služieb so širokým zameraním. Toto centrum je dnes elitou medzi rekreačnými zariadeniami na Slovensku. 

Liečebné účinky minerálnych prameňov v Lúčkach boli známe už dávnejšie. Chorí ľudia ich vyhľadávali od nepamäti. Všetky termálne pramene v Liptove boli spísané už v 18. storočí na podnet Márie Terézie. O ich liečivých účinkoch však chýbali vedecké poznatky. Napriek tomu boli v druhej polovici 18. storočia založené kúpele, vďaka ktorým je obec Lúčky známa dodnes. Kúpele Lúčky počas svojho pôsobenia prešli mnohými rekonštrukciami. Tie ich upravili ich do podoby, akú majú teraz.

Historická fotografia Lúčky

Vznik kúpeľov Lúčky

Historická fotografia obec Lúčky

Kúpele vznikli v roku 1761. Založil Adam Turjanský, miestny zemepán. Ten postavil budovu s hostincom a kúpeľným domom.

Začali sa rozvíjať najmä behom 18. a 19. storočia. Prešli rozsiahlou prestavbou kúpeľného domu a prístavbou haly a novej reštaurácie.

Na popularite kúpeľom pridalo ich zapísanie do zoznamu liečivých kúpeľov v tedajšom Uhorsku v roku 1912.

Následne tu začali prichádzať klienti zo Spojených štátov amerických, cárskeho Ruska, Viedne a iných známych miest.

Kúpele počas 1. svetovej vojny

V roku 1916 sa uznávaný odborník Dr. Viliam Hanko, člen Uhorskej akadémie vied, zaslúžil o nový chemický rozbor minerálnych vôd v Lúčkach. A tak potvrdil dlho očakávané vedecké poznatky o liečivých prameňoch v Lúčkach.

Kúpele Lúčky v 20. storočí

Významnú úlohu v rozvoji kúpeľníctva zohrala Robotnícka sociálna poisťovňa, ktorá ponúkala ako možnosť kúpeľnej liečby práve Kúpele Lúčky.

Počas socialistickej éry v roku 1948 boli kúpele znárodnené a to do roku 1950.

V šesťdesiatych rokoch sa majitelia kúpeľov rozhodli zvýšiť kapacitu kúpeľov, keďže vtedajšia už nebola postačujúca. Táto výstavba zmenila celkový vzhľad kúpeľov a celého kúpeľného areálu. Pribudli dva nové liečebné domy, Choč a Penzión. 

V roku 1998 bolo zrekonštruované balneo oddelenie a taktiež niekoľko liečebných domov.

Historická fotografia Kúpele Lúčky

Kúpele Lúčky v súčasnosti

V súčasnosti patria Kúpele Lúčky k špičkovým kúpeľom na Slovensku. Poskytujú kombináciu moderného medicínskeho rehabiltačného centra s profesionálnymi službami z oblasti fyzioterapie, fyziatrie a diétoterapie. Ich tradícia a bohaté skúsenosti sa odzrkadlili vo veľkej spokojnosti zákazníkov. Kúpele poskytujú liečebné procedúry na mnohé ochorenia. V minulosti sa špecializovali na liečenie ženských chorôb, ktoré sa tu liečia až dodnes. V posledných rokoch sa na zoznam liečených ochorení pridalo mnoho iných.

V roku 2008 sa súčasťou kúpeľov stal AQUA – VITAL Park. Ten sa neustále rozširuje rovnako ako ostatné priestory.

V roku 2016 pribudla aj bezplatná lyžiareň, ktorú môžu návštevníci využiť počas zimnej sezóny.

Časté otázky

Kúpele Lúčky boli založené stavbou prvej kúpeľnej budovy v roku 1761. Pozrieť viac o vzniku kúpeľov.

Zakladateľ kúpeľov Lúčky je zeman Adam Turjanský. Zistiť podrobnejšie informácie o založení kúpeľov.

Kúpele Lúčky navštívili hudobník Ondrej Kandráč s rodinou, umelci zo skupiny Big Names, prozaik Jozef Banáš, moderátor Ján Mečiar a mnoho iných.

Scroll to Top