História obce Lúčky

Obec Lúčky sa, tak isto ako jej kúpele, pýši bohatou históriou. Prvá zmienka o obci sa datuje do 13. storočia, ale územie bolo osídlené už dávno predtým. V minulosti sa Lúčky preslávili najmä pltníctvom a kúpeľníctvom. Odkiaľ Lúčania zobrali aj inšpiráciu na umeleckú tvorbu a vytvorili známu postavu pltníka.

Územie dnešných Lúčok bolo osídlené už v praveku, čo dokazuje hromadný archeologický nález náradia. Prvá písomná zmienka o obci Lúčky je z roku 1287. Obec Lúčky a jej názov prešiel niekoľkými zmenami. V roku 1287 bola známa ako Luchk, v roku 1469 ako Luczky a v roku 1773 ako Lúčky; maďarsky Lucski.V roku 1712 zaloižla rodina Abaffyovcov alkalicko-železité kúpele, ktoré boli v rokoch 1820 – 1824 rozšírené. Vďaka nim sa obec Lúčky neskôr preslávila. Na popularite nabrala hlavne po jej zaradení na zoznam uhorských kúpeľných miest v roku 1912. V júni 1948 obec postihla povodeň a v tom istom roku v októbri zasiahol obec aj veľký požiar, kvôli ktorému prišlo mnoho rodín o strechu nad hlavou.

Počiatky obce Lúčky

Predpokladá sa, že k hustejšiemu procesu osídľovania na území Lúčok došlo vďaka vybudovaniu hradu Liptov. Prvá písomná zmienka o obci Lúčky je z roku 1287 v predikáte Dionýza z Lúčok. Vtedajší obyvatelia sa zaoberali najmä pastierstvom a salašníctvom, čo sa prejavilo aj v obecnom znaku. Okolité lesy poskytovali dobrý základ pre drevorubačstvo a pltníctvo. Ich motívy sa prejavili aj v tradičných rozprávkach a legendách obce. Lúčky zažili svoj prvý rozmach v prvej polovici 19. storočia, keď v obci postavili nové kúpeľné zariadenia.

Lúčky pred a počas 2. svetovej vojny

Lúčky Pomník

V roku 1920 prišli urbaníci s návrhom na elektrifikáciu obce. Obecný výbor tento návrh schválil a zaviedol elektrický prúd do domácností a inštaloval niekoľko lámp na verejné osvetlenie. V tom istom roku bola postavená vodná elektráreň, ktorá zásobovala aj vedľajšiu dedinu: Kalameny.

Počas medzivojnového obdobia zasiahla obyvateľov Lúčok veľká hospodárska kríza, ktorá zvýšila nezamestnanosť.

Mnoho obyvateľov sa na základe nepriaznivých podmienok rozhodlo emigrovať do západnej Európy a zámoria.

V období 2. svetovej vojny sa občania aktívne zapájali do boja proti fašizmu. Hrdinami ostali aj počas Slovenského národného povstania, keď bojovali vo viacerých miestach na Slovensku.

Lúčky v povojnovom období

Po 2. svetovej vojne, v roku 1948, postihla obec Lúčky povodeň a veľký požiar. Mnohí obyvatelia obce sa ocitli na ulici bez strechy nad hlavou. 

V roku 1960 došlo k reorganizácií územného celku a odlúčeniu osady Madočany od Lúčok.

A o tri roky neskôr došlo k vybudovaniu materskej školy pre 30 detí a kompletnej oprave cesty vedenej od obce až po kúpele.

Zo známych osobností navštívil obec v roku 1971 vtedajší prezident republiky – armádny generál Ludvík Svoboda. V osemdesiatych rokoch 20. storočia bol vybudovaný prvý lyžiarsky vlek a čistička odpadových vôd.

Kúpele Lúčky Historická fotografia

Novodobá história Lúčok

Obec Lúčky je v súčasnosti často navštevovaná destinácia pre turistov alebo ľudí hľadajúcich oddych. V roku 2015 dostala obec ocenenie: Dedina ako Klenotnica, za udržiavanie a rozvíjanie nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na autenticitu tradičnej ľudovej kultúry a odkaz budúcim generáciám. O toto ocenenie sa zaslúžil najmä folklórny súbor Lúčan a rôzne športové podujatia, ktoré zdvihli kultúrne povedomie občanov a ich zapálenosť do dlhoročných tradícií.

Časté otázky

Prvá písomná zmienka o Lúčkach je z roku 1287. Získať viac informácií o prvej písomnej zmienke.

Doložené názvy mala ako Luchk, z 15. storočia ako Luczky, a nakoniec Lúčky. Pozrieť bližšie informácie o histórii obce Lúčky.

V auguste 1971 sa v obci odohrala návšteva vtedajšieho prezidenta republiky. Zistiť ďalšie informácie o historických udalostiach.

Scroll to Top