História obce Lúčky

História obce Lúčky je bohatá a siaha do dávnych čias. Prvá zmienka o obci sa datuje do 13. storočia, ale územie bolo osídlené už dávno predtým. V minulosti sa Lúčky preslávili najmä pltníctvom a kúpeľníctvom. Odkiaľ Lúčania zobrali aj inšpiráciu na umeleckú tvorbu a vytvorili známu postavu pltníka.

Územie dnešných Lúčok bolo osídlené už v praveku, čo dokazuje hromadný archeologický nález náradia. Prvá písomná zmienka o obci Lúčky je z roku 1287. Obec Lúčky a jej názov prešiel niekoľkými zmenami. V roku 1287 bola známa ako Luchk, v roku 1469 ako Luczky a v roku 1773 ako Lúčky; maďarsky Lucski.V roku 1712 zaloižla rodina Abaffyovcov alkalicko-železité kúpele, ktoré boli v rokoch 1820 – 1824 rozšírené. Vďaka nim sa obec Lúčky neskôr preslávila. Na popularite nabrala hlavne po jej zaradení na zoznam uhorských kúpeľných miest v roku 1912. V júni 1948 obec postihla povodeň a v tom istom roku v októbri zasiahol obec aj veľký požiar, kvôli ktorému prišlo mnoho rodín o strechu nad hlavou.

Počiatky obce Lúčky

Predpokladá sa, že k hustejšiemu procesu osídľovania na území Lúčok došlo vďaka vybudovaniu hradu Liptov. Prvá písomná zmienka o obci Lúčky je z roku 1287 v predikáte Dionýza z Lúčok. Vtedajší obyvatelia sa zaoberali najmä pastierstvom a salašníctvom, čo sa prejavilo aj v obecnom znaku. Okolité lesy poskytovali dobrý základ pre drevorubačstvo a pltníctvo. Ich motívy sa prejavili aj v tradičných rozprávkach a legendách obce. Lúčky zažili svoj prvý rozmach v prvej polovici 19. storočia, keď v obci postavili nové kúpeľné zariadenia.

Lúčky pred a počas 2. svetovej vojny

Lúčky Pomník

V roku 1920 prišli urbaníci s návrhom na elektrifikáciu obce. Obecný výbor tento návrh schválil a zaviedol elektrický prúd do domácností a inštaloval niekoľko lámp na verejné osvetlenie. V tom istom roku bola postavená vodná elektráreň, ktorá zásobovala aj vedľajšiu dedinu Kalameny.

Počas medzivojnového obdobia zasiahla obyvateľov Lúčok veľká hospodárska kríza, ktorá zvýšila nezamestnanosť.

Mnoho obyvateľov sa na základe nepriaznivých podmienok rozhodlo emigrovať do západnej Európy a zámoria.

V období 2. svetovej vojny sa občania aktívne zapájali do boja proti fašizmu. Hrdinami ostali aj počas Slovenského národného povstania, keď bojovali vo viacerých miestach na Slovensku.

Lúčky v povojnovom období

Po 2. svetovej vojne, v roku 1948, postihla obec Lúčky povodeň a veľký požiar. Mnohí obyvatelia obce sa ocitli na ulici bez strechy nad hlavou. 

V roku 1960 došlo k reorganizácií územného celku a odlúčeniu osady Madočany od Lúčok.

A o tri roky neskôr došlo k vybudovaniu materskej školy pre 30 detí a kompletnej oprave cesty vedenej od obce až po kúpele.

Zo známych osobností navštívil obec v roku 1971 vtedajší prezident republiky – armádny generál Ludvík Svoboda. V osemdesiatych rokoch 20. storočia bol vybudovaný prvý lyžiarsky vlek a čistička odpadových vôd.

Kúpele Lúčky Historická fotografia

Novodobá história Lúčok

Obec Lúčky je v súčasnosti často navštevovaná destinácia pre turistov alebo ľudí hľadajúcich oddych. V roku 2015 dostala obec ocenenie: Dedina ako Klenotnica, za udržiavanie a rozvíjanie nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na autenticitu tradičnej ľudovej kultúry a odkaz budúcim generáciám. O toto ocenenie sa zaslúžil najmä folklórny súbor Lúčan a rôzne športové podujatia, ktoré zdvihli kultúrne povedomie občanov a ich zapálenosť do dlhoročných tradícií.

Časté otázky

Prvá písomná zmienka o Lúčkach je z roku 1287. Získať viac informácií o prvej písomnej zmienke.

Doložené názvy mala ako Luchk, z 15. storočia ako Luczky, a nakoniec Lúčky. Pozrieť bližšie informácie o histórii obce Lúčky.

V auguste 1971 sa v obci odohrala návšteva vtedajšieho prezidenta republiky. Zistiť ďalšie informácie o historických udalostiach.

Scroll to Top