Liečivé zdroje v kúpeľoch Lúčky

Liečivé zdroje v Kúpeľoch Lúčky priaznivo účinkujú na ľudský organizmus. Tieto vody pomáhali zlepšovať zdravotný stav človeka už od nepamäti a robia tak doteraz. Dôkazom je veľká návštevnosť nielen okolia, ale aj kúpeľov samotných.

Liečivý prameň kúpele lúčky

Liečivé zdroje v kúpeľoch Lúčky

Liečivé minerálne pramene a okolitá príroda Lúčok tvoria základ pre kúpeľné stredisko Lúčky a cestovný ruch v okolí. Priaznivo ovplyvňujú zdravie návštevníkov a tí si prídu do Lúčok radi oddýchnuť opakovane.

Prírodné minerálne pramene

V Lúčkach sa nachádzajú dva termálne pramene, ktoré sa využívajú pri kúpeľných liečbach v kúpeľoch Lúčky. Prvým je termálna minerálna voda kúpeľného prameňa Valentína o teplote 32 °C a druhým je termálna voda z prameňa HGL-3 s teplotou 37 °C, ktorá sa v prírodnej podobe používa vo všetkých samostatných kúpeľoch.

Tieto pramene sú klasifikované ako prírodné liečivé vody, so slabou mineralizáciou, síranovo – hydrouhličitanovým a vápenato – horečnatým charakterom.

Minerálna voda disponuje s vysokým obsahom vápnika a je vhodná na prevenciu a liečbu osteoporózy.

Využitie týchto vôd a ich liečivé účinky boli známe už od nepamäti, avšak nabrali popularitu až v 18. storočí.

Minerálna voda je zložená z vápnika, horčíka, stroncia a mangánu. Ostatné prvky sú zastúpené v menšom množstve.

Termálne liečivé vody

Voda v Lúčkach sa radí medzi termálne prírodné liečivé vody, ktoré sa využívajú už od 18. storočia. Vďaka svojmu vysokému obsahu vápnika a horčíka sa odporúča na liečbu a prevenciu osteoporózy. Je taktiež vhodná na pitie.

Dlhodobé pitie tohto prameňa prispieva k detoxikácii a okysličovaniu ľudského organizmu. Dva poháre tejto vody obsahujú toľko vápnika ako pohár mlieka.

Môže slúžiť ako prevencia voči stresu, či psychickému zaťaženiu, gynekologickým a mnohým iným problémom.

Liečivé klimatické podmienky

Okrem liečivého účinku sa kúpele Lúčky môžu pýšiť krásnou okolitou prírodou, ktorá im ponúka priaznivé klimatické podmienky. Vďaka miestnym vrchom sú Lúčky chránené od prívalu studeného vzduchu. Obec a kúpele taktiež obklopujú lesy, ktoré poskytujú chládok a čerstvý vzduch v letných mesiacoch. Klíma v Lúčkach spadá do klimatoterapeutickej oblasti, čo znamená, že je priaznivá a liečivá pre ľudský organizmus.

Liečivá klíma v Rajeckých Tepliciach

Časté otázky

Liečivé zdroje minerálnej vody v kúpeľoch Lúčky sú klasifikované ako prírodné, slabo mineralizované, síranovo-hydrouhličitanové. Získať bližšie informácie o zdrojoch.

Charakter liečivých účinkov prírodných liečivých zdrojov pomáha pri liečbe ženských chorôb, onkologických chorôb, nervových chorôb a mnoho iných. Pozrieť celý zoznam liečivých účinkov.

Minerálna voda v kúpeľoch Lúčky je bohatá na vysoký obsah vápnika, horčíka a stronciumu. Zobraziť podrobné zloženie na stránke.

Termálna minerálna voda v kúpeľoch Lúčky je v rozmedzí 32 °C – 38 °C. Zistiť presné teploty jednotlivých prameňov.

Áno

Scroll to Top