Samospráva a úrad v Lúčkach

Samospráva obce Lúčky plní povinnosti a vykonáva funkcie dané zákonom Slovenskej republiky a stará sa o obyvateľov s trvalým pobytom v obci Lúčky.

Obecný úrad Lúčky sa zaoberá povinnosťami a funkciami, ktoré vyplývajú zo zákona. V obecnom úrade sa nachádza matrika, ktorá poskytuje možnosť zápisu manželstva, rodičovstva alebo vybavenie iných dokumentov.

Obec Lúčky

Samospráva obce Lúčky

Obec Lúčky je samostatný správny a územný celok Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby s trvalým pobytom na tomto území. Obec preto individuálne rozhoduje o majetku a správe obce a náležitostiach spojenými s týmito činnosťami. Starosta a obecné zastupiteľstvo sú samosprávnymi orgánmi a vykonávajú samosprávu obce. Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby dodatočne vytvárať ďalšie orgány nevyhnutné na správu obce.

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Lúčky 141
034 82 Lúčky 

Kontakt na obecný úrad:

044/439 22 52
Fax: 044/439 22 52
IČO: 00315583
DIČ: 2020589681

Otváracie hodiny:

Úradné hodiny obecného úradu sú zvyčajne v rozmedzí od skorého ráno až do poobedia (s obedňajšou prestávkou).Bližšie informácie o otváracích hodinách, oznamoch o podujatiach v obci Lúčky nájdete na webovej stránke obce.

Mapa obce Lúčky

Farnosť Lúčky

Farnosť Lúčky spadá do Spišskej diecézy a je začlenená do Ružomberského dekanátu. Túto farnosť tvoria dve obce: Lúčky a Kalameny. Okrem Farského kostola Povýšenia sv. Kríža v Lúčkach, je súčasťou tejto farnosti aj Filiálny kostol sv. Petra a Pavla v Kalamenoch.

Farský kostol Povýšenia svätého Kríža v Lúčkach

Kostol bol vybudovaný na základe žiadosti obyvateľov v roku 1824. Dňa 14. septembra 1925, na deň Povýšenia sv. Kríža, ho požehnal ružomberský farár Karol Kežmarský. Od vzniku na ňom prebehli rozsiahle rekonštrukcie. Záhrada tohto kostola sa každoročne na vianočné sviatky mení na živý betlehem, ktorý láka mnohých návštevníkov.

Farský úrad Lúčok

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lúčky 520
034 82, Lúčky
+421 444 39 22 60
lucky@kapitula.sk

Farské oznamy, rozpis bohoslužieb a oznámenia o špeciálnych udalostiach nájdete na webovej stránke farnosti Lúčky.

Časté otázky

Adresa obecného úradu Lúčky je Lúčky 141, 034 82 Lúčky. Pozrieť na mape.

Úradné hodiny sú v pracovné dni okrem štvrtka, kedy je nestránkový deň. Pozrieť úradné hodiny obecného úradu.

Farský kostol sa nachádza v strede obce. Pozrieť presnú polohu na mape.

Áno.

Scroll to Top