Obec Lúčky

Obec Lúčky leží pod južným úpätím Chočských vrchov, vo vzdialenosti 14 km na severovýchod od Ružomberka. Je jedným z najznámejších kúpeľných miest na Slovensku. Pýši sa svojou dlhou históriou a nádhernou okolitou prírodou, ktorá je dominantou Dolného Liptova a Oravy. Svojou jednoduchou prístupnosťou, dlhoročnou tradíciou a jedinečným prostredím je jedným z najvhodnejších miest na oddych a relax v prírode.

Lúčky - pohľad na obec

Erb a vlajka obce Lúčky

erb mesta lúčky

Na erbe obce Lúčky je zobrazený baranček, ktorý je symbolom pastierstva a salašníctva ako kedysi tradičnej formy hospodárenia v obci. 

Obec Lúčky - vlajka

Vlajka obce Lúčky sa skladá z piatich horizontálnych pruhov žltej, zelenej, bielej, zelenej a žltej farby. Táto farebná škála pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Je ukončená dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

Demografia obce

K značnému procesu osídľovania v obci Lúčky prispelo vybudovanie hradu Liptov. V približne polovici 16. storočia sa v Lúčkach usadili valašské rodiny, ktoré využívali pasienky a hole na tomto území. V roku 1625 mala obec 19 dvorov obývaných 33 rodinami, ktoré sa delili na sedliacke a železiarske. 

Počas ďalších rokov sa počet obyvateľov zvyšoval a do konca 19. storočia vzrástol o viac než tretinu. Avšak dôsledkom hospodárskych kríz pred prvou svetovou vojnou sa stalo populárnym vysťahovalectvo do zahraničných krajín západnej Európy, ale aj do Kanady, či USA. 

Tento trend pokračoval aj v medzivojnovom období, keď odišlo z Lúčok asi 120 občanov, z toho 85 do zámoria.

Po oslobodení, v roku 1945, žilo v obci 1830 obyvateľov.  K 31.12.2019 ich obec evidovala v počte 1 743.

História obce Lúčky

Územie dnešnej obce Lúčky bolo podľa archeologických nálezov osídlené už v dobe medenej. Prvé zmienky obce Lúčky však pochádzajú až z 13. storočia v predikáte Dionýza z Lúčok. Na začiatku 18. storočia tu rodina Abaffyovcov založila prvé kúpele, ktoré boli neskôr rozšírené… Viac o histórii obce Lúčky.

Obec Lúčky Historická fotografia

Mapa obce Lúčky

Samospráva a úrad v obci Lúčky

Obec Lúčky, ako samostatný a samosprávny územný celok SR, samostatne rozhoduje o majetku a správe obce (resp., ak nie je osobitným zákonom stanovené inak). Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Lúčky tvoria výkonnostnú zložku samosprávy Lúčok. Zastupiteľstvo obce zriaďuje podľa potreby kontrolné a výkonné orgány, ako sú obecná rada a komisia, ktorým sa určuje ich pracovná náplň a povinnosti… Viac o samospráve v Lúčkach.

Časté otázky

Obec Lúčky leží pod južným úpätím Chočských vrchov vo vzdialenosti 14 km od Ružomberka. Pozrieť presnú polohu obce na mape.

Obec Lúčky eviduje k 31.12.2019 1 743 obyvateľov. 

Symbolmi obce sú erb, na ktorom je zobrazený baranček a vlajka, ktorá má podobu piatich pozdĺžnych pruhov žltej, zelenej a bielej farby. Pozrieť erb a vlajku obce Lúčky.

Scroll to Top